Jazykové kurzy španělštiny

Jazykové kurzy španělštiny

ZAČÁTEČNÍCI - úroveň A0 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
S21 rodilý mluvčí Aventura I ( kurz on-line) 1 16.5-27.6.2022 PONDĚLÍ 17-18.30 2 390 Kč Přihlásit
S21-český učitel gramatika +rodilý mluvčí konverzace Španělština nejen pro samouky Inovace 1 3.5-28.6.2022 ÚTERÝ 18.30-20 2 790 Kč Přihlásit
SZ3 -český učitel gramatika +rodilý mluvčí konverzace Španělština nejen pro samouky Inovace 1 19.5-30.6.2022 ČTVRTEK 17-18.30 2 190 Kč Přihlásit
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI - úroveň A1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SF1-01 český učitel gramatika + rodilý mluvčí (konverzace) Španělština nejen pro samouky -Inovace 3 10.5-28.6.2022 ÚTERÝ 18.30-20 hod 2 590 Kč Přihlásit
MÍRNĚ POKROČILÍ II. - úroveň B1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
MP20 -český učitel gramatika +rodilý mluvčí konverzace Moderní učebnice současné španělštiny I.dil konverzační metoda výuky 16 3.5-28.6.2022 ÚTERÝ 17-18.30 2 790 Kč Přihlásit
STŘEDNĚ POKROČILÍ - úroveň B2 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SSP-01 český učitel gramatika +rodilý mluvčí konverzace Učebnice současné španělštiny II 1 3.5-28.6.2022 ÚTERÝ 18.30-20 2 790 Kč Přihlásit
POKROČILÍ - úroveň C1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SP-01 rodilý mluvčí Aventura II 5 3.5-28.6.2022 ÚTERÝ 17-18.30 2 790 Kč Přihlásit
VELMI POKROČILÍ - úroveň C2 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SVP-01 rodilý mluvčí Klub španělštiny -Habla y opina 10 12.5-23.6.2022 ČTVRTEK 18.30-20 2 590 Kč Přihlásit

Rozřazovací testy

Úroveň španělštiny zjišťujeme v naší škole formou gramatického testu a osobního konverzačního pohovoru za přítomnosti českého učitele a rodilého mluvčího. Jen na základě vyplněného on-line písemného testu bychom nemohli objektivně posoudit dosaženou úroveň španělštiny studenta.

Učebnice

Nuevo VEN
Fiesta
Učebnice současné španělštiny
Gente
Příprava na DELE
Chico pro děti
Aventura
Španělština pro samouky
Použití konkrétní učebnice ve výuce záleží na zařazení do kurzu, protože používáme více
učebnic dle pokročilosti studentů.