Jazykové kurzy španělštiny

Jazykové kurzy španělštiny

POKROČILÍ - úroveň C1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SP-01 Aventura III (český učitel gramatika+rodilý mluvčí konverzace) 1 17.3.2021-23.6.2021 STŘEDA 18:30-20:00 3890 Kč Přihlásit
SP-02 Učebnice současné španělštiny II.díl (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 5. 18.3.2021-24.6.2021 ČTVRTEK 17:00-18:30 3890 Kč Přihlásit
SP-03 Aventura II (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 5. 18.3.2021-24.6.2021 ČTVRTEK 18:30 - 20:00 3890 Kč Přihlásit

Rozřazovací testy

Úroveň španělštiny zjišťujeme v naší škole formou gramatického testu a osobního konverzačního pohovoru za přítomnosti českého učitele a rodilého mluvčího. Jen na základě vyplněného on-line písemného testu bychom nemohli objektivně posoudit dosaženou úroveň španělštiny studenta.

Učebnice

Nuevo VEN
Fiesta
Učebnice současné španělštiny
Gente
Příprava na DELE
Chico pro děti
Aventura
Španělština pro samouky
Použití konkrétní učebnice ve výuce záleží na zařazení do kurzu, protože používáme více
učebnic dle pokročilosti studentů.