Dětské jazykové kurzy španělštiny

Dětské jazykové kurzy španělštiny

Dětské kurzy v naší jazykové škole vyučují zkušení kvalifikovaní učitelé s pedagogickým vzděláním v kombinaci s rodilým mluvčím. Máme speciální učebnice španělštiny, moderní audio techniku, učíme metodou škola hrou. Již 23 let máme zkušenosti s výukou děti všech kategorií a dosahujeme velmi dobrých výsledků. Příjemná učebna je v centru Prahy, naše ceny jsou velmi přijatelné pro všechny.

Doporučujeme výuku španělštiny dětem, je to lehký jazyk, který snadno ovládnou a budou mít výhodu pro další studium. Více jazyků = lepší uplatnění v životě.

Angličtina je dnes ve škole povinný jazyk, ale španělština se zatím učí málo. Je jedním ze světových jazyků, v Evropě oficiální jazyk ve Španělsku, mluví jím 16 zemí Latinské Ameriky a je to druhý jazyk v USA.
DĚTI 12-14 let - začátečníci - úroveň A0 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SZD1 Explora I od 1 lekce 6.3-19.6.2024 STŘEDA 16.30 -17.30 3890 Kč Přihlásit

Rozřazovací testy

Úroveň španělštiny zjišťujeme v naší škole formou gramatického testu a osobního konverzačního pohovoru za přítomnosti českého učitele a rodilého mluvčího. Jen na základě vyplněného on-line písemného testu bychom nemohli objektivně posoudit dosaženou úroveň španělštiny studenta.

Učebnice

Nuevo VEN
Fiesta
Učebnice současné španělštiny
Gente
Příprava na DELE
Chico pro děti
Aventura
Španělština pro samouky
Použití konkrétní učebnice ve výuce záleží na zařazení do kurzu, protože používáme více
učebnic dle pokročilosti studentů.