Kariéra

Odborné kurzy španělštiny

Kurzy španělštiny organizujeme dle profesní specializace pro lékaře, zdravotní sestry, právníky, ekonomy, recepční v hotelech, průvodce v CK, letušky a pod. Program a obsah výuky vypracujeme na základě požadavku klientů.Vyučujeme formou individuální, nebo skupinové vyuky. Místo a čas výuky bude určený vzájemnou dohodou. Máme smluvní ceny, které závisi od počtu osob v kurzu a množství odučených hodin. Kurzy vedou zkušení VŠ vzdělaní učitelé a rodilí mluvčí. Kurzy se pořádají individuálně v hodinách podle časové dispozice studentů, zejména v oboru lékařství, ekonomie a pro právníky.