Kariéra

Firemní kurzy španělštiny

Naše jazyková škola má s firemní výukou španělštiny již více než 20 let zkušeností. Na základě firemní závazné objednávky, vypracujeme písemný návrh smlouvy, ve které Vám garantujeme kvalitu výuky.Výhodou pro firmu je, že má možnost podepsat smlouvu až po zkušební hodině, kterou poskytujeme bezplatně. Při realizaci výuky spolupracujeme se zaměstnancem firmy, který má jazykové vzdělávání ve firmě na starosti. Na základě testu zařadíme posluchače podle jeich znalostí do jednotlivých skupin. V případě individuální výuky pro jednu osobu, poskytujeme učební materiály zdarma. Plán výuky vypracujeme podle požadavku klienta s všeobecnou standartní výukou, a nebo na zaměřenou španělskou odbornou terminologii pro jednotlivé profese, např. lékaře, právniky, ekonomy, recepční v hotelech, pracovníky v cestovním ruchu.Vyučují kvalifikovaní lektoři s VŠ vzděláním a rodilí mluvčí s praxí. Výuka probíhá přímo ve Vaší firmě, anebo v naši učebně v centru Prahy. Na konci každého odučeného měsice předložíme firmě formulář s vyplněnou docházkou a probraným učivem. Našim cílem je poskytnout kvalitní výuku, aby firma efektívně použila finanční prostředky na jazykové kurzy svých zamestnanců.